Bộ Tài chính phối hợp triển khai thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng: điện, than, xăng dầu theo cơ chế thị trường

Theo Cổng thông tin Bộ Tài chính

Ngày 11/02/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 167/CĐ-TTG gửi các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sau kỳ nghỉ Tết tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra, ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trước mắt cần tập trung vào một số công việc, nhiệm vụ chủ yếu:
Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc hỗ trợ giáp hạt cho người nghèo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đôn đốc các cơ quan, địa phương phân bổ, giao vốn cho các dự án, công trình, nhất là các công trình, dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; nghiên cứu, sớm báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc bảo đảm vốn cho các dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ ... Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc thu hút đầu tư nước ngoài vào những công trình, dự án trọng điểm cần ưu tiên trong một số lĩnh vực như công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao...          
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương triển khai thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng: điện, than, xăng dầu theo cơ chế thị trường, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng nghèo, khó khăn...
Phương án giá điện năm 2011 sẽ được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng phê duyệt để thực hiện từ tháng 3/2011.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm việc sản xuất và bảo đảm cung ứng điện, đồng thời kiểm tra, giám sát đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án điện; chỉ đạo các chủ dự án làm việc với các tổ chức tín dụng, tài chính thu xếp vốn để sớm khởi công các công trình, dự án điện trọng điểm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện.
Đồng thời, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp (dầu khí, than, điện, dệt may, xăng dầu…) tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu, đi đôi với việc tăng cường kiểm soát nhập siêu ngay từ đầu năm, phấn đấu để tỷ lệ nhập siêu năm 2011 ở mức dưới 18%.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát diễn biến thị trường tiền tệ trong và ngoài nước, chủ động thực hiện các giải pháp điều hành từng bước giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý; nghiên cứu, sớm báo cáo Thủ tướng về điều hành chính sách tiền tệ cho phù hợp với tình hình và mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô năm 2011.