Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Thiết kế: Gia Hân

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển - Ảnh 1