Khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời điều chỉnh chính sách, ban hành và triển khai đồng bộ các công cụ và giải pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Kết quả đạt được là đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn những thách thức không nhỏ đến từ nhiều phía. Bài viết đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của NHNN phân tích những khó khăn, thách thức trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của khu vực doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp tăng cường khả năng hấp thụ và tiếp cận vốn của khu vực này.
Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc giúp địa phương phát triển

Nâng cao tính chủ động, trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc giúp địa phương phát triển

Sáng 19/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn theo Quyết định số 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Bộ Tài chính tập trung tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp để tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Nhiều xung lực cho thị trường bất động sản năm 2023

Nhiều xung lực cho thị trường bất động sản năm 2023

Dù trải qua một năm 2022 khó khăn về nguồn cung, thanh khoản, giao dịch, tuy nhiên, nhờ những chính sách điều hành linh hoạt, thị trường bất động sản đã có thêm nhiều xung lực để có thể phục hồi trong năm 2023.
Làm lành mạnh thị trường bất động sản

Làm lành mạnh thị trường bất động sản

Nguồn cung hạn chế, tín dụng bị kiểm soát chặt chẽ, lượng giao dịch giảm so với đầu năm... đã khiến thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tung ra những gói giảm giá sốc, nhưng tình hình tiêu thụ cũng không khả quan. Mặc dù thời gian gần đây, Chính phủ và các bộ, ngành đã chỉ đạo và ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản nhưng thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các bên liên quan.
Các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh, bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.