Bộ Tài chính thông tin về điều hành giá xăng dầu

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có giải đáp về những thông tin trái chiều liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua.

Bộ Tài chính thông tin về điều hành giá xăng dầu
Bộ Tài chính khẳng định việc điều hành xăng dầu thời gian qua là phù hợp với Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Nguồn: internet
Theo đó, gần đây một số tờ báo cho rằng trong lần điều hành giá xăng dầu ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu chưa đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (về thời gian tính giá chưa đủ giá thế giới, khoảng cách giữa các lần điều hành chưa đủ 10 ngày theo quy định...). Trước những thông tin trái chiều đó, Bộ Tài chính vừa có ý kiến giải đáp như sau:

Ngày 05/12/2013, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. Đồng thời tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và cho phép các doanh nghiệp tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP).

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP: "... Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá…". Như vậy, việc quy định khoảng cách giữa các lần điều chỉnh giá liên tiếp là đối với trường hợp tăng (giảm) giá xăng dầu trong nước và khoảng cách này là 10 ngày dương lịch.

Do vậy, trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới, Bộ Tài chính đã căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội trong nước và căn cứ tính toán giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu bình quân 30 ngày của giá xăng dầu thế giới.

Trên cơ sở đó, áp dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá bán xăng dầu; tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít thay vì 300 đồng/lít như quy định); mặt hàng xăng, dầu madut tính lợi nhuận 300 đồng/lít, kg và cho phép các doanh nghiệp tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu điêzen; không phải tăng giá bán xăng dầu trong nước.

Hơn nữa, trong lần điều hành liền kề trước đó (ngày 26/11/2013), Bộ Tài chính không điều hành với mặt hàng xăng, dầu điezen; chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/kg với mặt hàng madut. Mà việc điều hành với mặt hàng xăng, dầu điêzen gần đây nhất là ngày 11/11/2013 đối với mặt hàng xăng (giảm giá bán tối thiểu 241 đồng/lít) và ngày 07/10/2013 đối với mặt hàng dầu điêzen (giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít).

Như vậy, việc điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính thời gian qua và lần điều hành ngày 05/12/2013 là đúng theo các quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, đồng thời Bộ Tài chính thông tin để các cơ quan thông tấn báo chí đưa thông tin kịp thời, chính xác để định hướng dư luận, giúp bạn đọc hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng, dầu theo cơ chế thị trường của Chính phủ.