Bộ Tài chính thông tin về giá khí hóa lỏng (LPG) tháng 12/2012

PV.

(Tài chính) Theo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, qua kiểm tra các hồ sơ đăng ký giá LPG của 5 doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối tháng 12/2012 cho thấy cả 5 đơn vị đã nghiêm túc chấp hành đúng theo các quy định về đăng ký giá; mức giảm giá của các doanh nghiệp từ 01/12/2012 cơ bản phù hợp với mức giảm giá LPG trên thị trường thế giới.

Từ ngày 28/11/2012, giá LPG trên thị trường thế giới (giá CP) tháng 12/2012 do Công ty Aramco của Ả Rập công bố giảm 40 USD/tấn so với giá CP tháng 11/2012 (từ 1020 USD/tấn xuống còn 980 USD/tấn), tỷ lệ giảm 3,92%. Nguyên nhân chủ yếu do ở một số nước trên thế giới không khí lạnh đến chậm hơn so với mọi năm; mặt khác hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước tiêu thụ LPG lớn, hiện nay đã dự trữ đủ lượng LPG cho mùa đông, không có nhu cầu mua thêm.

Do giá CP trên thế giới giảm như trên, ngày 01/12/2012, các doanh nghiệp kinh doanh LPG đã điều chỉnh giảm giá bán LPG trong nước; mức giảm khoảng từ 10.560 đồng - 12.000 đồng/bình12kg tùy từng doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11/2012 có 5/5 doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đầu mối thuộc diện phải đăng ký giá đã gửi hồ sơ đăng ký giá đến Cục Quản lý giá, gồm: Công ty kinh doanh sản phẩm khí thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam; Công ty Dầu khí TP.Hồ Chí minh - Saigonpetro; Công ty Cổ phần Gas Petrolimex – Chi nhánh Hà Nội; Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc; Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam. Ngoài ra, Cục Quản lý giá cũng đã nhận được hồ sơ đăng ký giá của Công ty khí hoá lỏng Miền Đông (không thuộc diện đăng ký giá tại Cục Quản lý giá).

Sau khi rà soát các hồ sơ đăng ký giá nói trên, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính xin thông báo như sau:

Về mức điều chỉnh của các doanh nghiệp:

Thống kê mức giảm giá LPG theo đăng ký giá của 5 doanh nghiệp cụ thể như sau:

 

Số TT

Đơn vị kinh doanh gas đầu mối

Đơn vị tính

Mức giá đăng ký liền kề trước (1/11/2012)

Mức giá đăng ký từ ngày 1/12/2012

Mức giảm

Tỷ lệ giảm

(%)

Đ/kg

Đ/bình 12kg

1

Công ty cổ phần Gas Petrolimex chi nhánh Hà Nội

đồng/bình 12kg

455.400

444.840

880

10.560

2,32

2

Công ty TNHH MTV dầu khí TP.HCM

đồng/bình 12kg

441.000

429.000

1.000

12.000

2,72

3

Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty kinh doanh sản phẩm khí

đồng/Tấn

27.286.875

26.316.675

970

11.640

3,55

4

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc

đồng/Tấn

27.375.342

26.409.762

966

11.592

3,53

5

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam

đồng/Tấn

445.000

433.000

1.000

12.000

2,7

 

- Giá bán buôn tại các kho cảng và đầu mối giao nhận: giá bán giảm 965.580 đồng – 970.200 đồng/tấn (giảm 3,53% - 3,57% so với tháng 11/2012).

- Giá bán lẻ đến người tiêu dùng:

+ Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: bình quân 431.000 đ/bình 12kg (tuỳ từng doanh nghiệp); giảm 12.000 đ/bình (giảm 2.71% so tháng 11/2012).

+ Khu vực Hà Nội: bình quân 444.000đ/bình 12kg; giảm 11.400 đ/bình (giảm 2,5% so tháng 11/2012).

Như vậy, so với tính toán chi phí giảm mà Cục Quản lý giá đã tính toán (từ 01/12/2012 giảm khoảng 11.640đ/bình 12kg), mức giảm giá của các doanh nghiệp từ 01/12/2012 cơ bản phù hợp với mức giảm giá CP trên thị trường thế giới.

Về thời gian thực hiện:

Qua kiểm tra các hồ sơ đăng ký giá LPG của 5 doanh nghiệp kinh doanh LPG đầu mối tháng 12/2012 cho thấy, cả 5 đơn vị đã nghiêm túc chấp hành đúng theo các quy định về đăng ký giá; gửi đăng ký giá (qua fax) trước ngày thực hiện điều chỉnh giá bán LPG (ngày 5 doanh nghiệp fax hồ sơ đăng ký giá tới Cục Quản lý giá: 29-30/11/2012; ngày điều chỉnh giá bán: 1/12/2012).

Cục Quản lý Giá tiếp tục theo dõi dự báo về giá CP trong tháng 01/2013, trường hợp có dự báo giá CP tăng cao, Cục Quản lý Giá sẽ đề xuất phương án điều hành trong thời gian sớm nhất.