Bộ Tài chính: Thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ

Theo eFinance.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa cho biết, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/01/2014 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2014, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt một số kết quả.

 Bộ Tài chính: Thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Chính phủ
Bộ Tài chính đã hoàn thành cơ bản việc phân bổ, giao dự toán NSNN 2014. Nguồn: internet

Cụ thể, Bộ đã hoàn thành cơ bản việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 cho các Bộ, cơ quan Trung ương theo chế độ quy định.

Đảm bảo nhu cầu chi NSNN cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tạo điều kiện cho các đối tượng vui đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ.

Ngoài ra, để đảm bảo cân đối NSNN nói chung và ngân sách địa phương (NSĐP) nói riêng, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh việc huy động vốn trong nước; đồng thời, tăng tiến độ bổ sung cân đối NSĐP cho các địa phương khó khăn, tạo điều kiện chủ động về nguồn đáp ứng nhu cầu chi phát sinh trên địa bàn, trong đó: Phú Yên 100 tỷ đồng, Bình Phước 560 tỷ đồng, Tiền Giang 165 tỷ đồng, Vĩnh Long 125 tỷ đồng, Hậu Giang 150 tỷ đồng và Cà Mau 156 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (đến hết tháng 02/2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện trên 7.500 khoản chi của 3.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục chế độ quy định).

Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn dự toán NSNN năm 2014 được giao, gồm cả nguồn vốn NSNN năm 2013 được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển nguồn sang 2014 để tiếp tục sử dụng nếu có (công văn số 2133/BTC-QLCS  ngày 19/2/2014). Trong đó, đã yêu cầu việc mua sắm xe ôtô chuyên dùng phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại xe ôtô chuyên dùng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 6 Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá; ngăn chặn các hành vi gây ảnh hưởng lớn đến giá cả (đầu cơ tích trữ, nâng giá, buôn lậu, gian lận thương mại..), kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng. Cụ thể:

- Về quản lý giá xăng, dầu: Đã phối hợp với Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối: giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít); ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá với các mặt hàng dầu hỏa, dầu madut; chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá cơ sở và quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, nhưng tối đa không cao hơn mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở.

- Về quản lý giá sữa: Bộ Tài chính đã chỉ đạo Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn (văn bản số 2200/BTC-QLG ngày 21/2/2014); đồng thời phối hợp Bộ Công thương tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, kê khai giá và điều chỉnh giá các sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 doanh nghiệp; trên cơ sở đó đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp giải trình nguyên nhân tăng giá và chưa được tăng giá sữa. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa vẫn tăng giá bán sản phẩm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập 5 đoàn thanh tại 5 công ty sữa.

Tiếp tục thực hiện giải pháp miễn thuế khoán (thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân), thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính.

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, NSNN thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách 2014. Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong 02 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đã xuất, cấp trên 25,5 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2014, Bộ Tài chính cho biết: Sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 06 đề án, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đề án; đảm bảo hoàn thành các đề án, nhiệm vụ đã được giao theo chương trình công tác. Tiếp tục triển khai báo cáo phục vụ phiên họp thứ 26, 27 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với các dự án Luật như: Luật NSNN, Luật Hải quan (sửa đổi), Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh...