Bộ Tài chính trả lời cử tri Sóc Trăng về bồi thường bảo hiểm tôm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đến hết tháng 12/2013, Bảo Việt Sóc Trăng đã bồi thường trên 5.000 hồ sơ với tổng số tiền bồi thường là 241 tỷ đồng (chỉ còn 5 hồ sơ bồi thường với tổng số tiền ước chi trả là 380 triệu đồng), nguyên nhân chưa giải quyết là do chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là một phần nội dung Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, xung quanh việc phân bổ kinh phí để triển khai chi trả tiền bảo hiểm tôm nuôi năm 2012 và tiếp tục bán bảo hiểm tôm nuôi năm 2013 cho nông dân theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ Tướng Chính phủ.

Chưa đầy đủ hồ sơ để giải quyết

Theo cử tri Sóc Trăng, đến cuối tháng 5/2013 bảo hiểm tôm nuôi còn nhiều hồ sơ tồn đọng của năm 2012 chưa được chi trả (483 hồ sơ), vụ thả tôm chính vụ năm 2013 sắp kết thúc, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chưa triển khai bán bảo hiểm tôm nuôi do chưa được phân bổ kinh phí thực hiện.

Trả lời cử tri Sóc Trăng, Bộ Tài chính cho biết, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở tỉnh Sóc Trăng với sự chỉ đạo tích cực của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo của địa phương và DN bảo hiểm, tính đến ngày 30/12/2013, việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở Sóc Trăng đạt được kết quả cụ thể: tổng số hộ dân tham gia bảo hiểm là 10.322 hộ dân; tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 3.248 ha; tổng giá trị được bảo hiểm là 1.027.341 triệu đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là 85,1 tỷ đồng; tổng số tiền đã giải quyết bồi thường bảo hiểm là 241 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt), đến hết tháng 12/2013, Bảo Việt Sóc Trăng đã bồi thường trên 5.000 hồ sơ với tổng số tiền bồi thường là 241 tỷ đồng (chỉ còn 5 hồ sơ bồi thường với tổng số tiền ước chi trả là 380 triệu đồng), nguyên nhân chưa giải quyết là do chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, sau khi điều chỉnh quy tắc bảo hiểm tháng 7/2013 thì đến cuối năm 2013 phát sinh bồi thường đã tăng thêm 4,5 tỷ đồng, hiện nay Bảo hiểm Bảo Việt đã và đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục để tiến hành bồi thường.

Việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian qua cho thấy đây là một trong những giải pháp hỗ trợ người nông dân trong sản xuất kinh doanh. Điều này khẳng định sự cần thiết và chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Cũng theo Bộ Tài chính, ngày 16/5/2012 UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản số 615/CTUBND-HC báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2012 là 154,431 tỷ đồng.

Trên cơ sở báo cáo của địa phương ngày 18/6/2012, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8117/BTC-NSNN về việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg. Cụ thể,  Bộ Tài chính đã cấp 46 tỷ đồng (do nhu cầu kinh phí tỉnh đề nghị mới căn cứ trên cơ sở đăng ký của các đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp, chưa phải số thực tế đã ký kết hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp).

Như vậy việc cấp kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tỉnh Sóc Trăng đã được Bộ Tài chính thực hiện ngay khi công ty bảo hiểm Bảo Việt Sóc Trăng ký kết hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phí bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc phân bổ kinh phí bảo hiểm không ảnh hưởng đến việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp./.