Bộ Tài chính trình Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2013

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013.

Bộ Tài chính trình Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường; Nhóm giải pháp điều hành chính sách tài khóa; Nhóm giải pháp về huy động vốn và phát triển thị trường tài chính; Nhóm giải pháp điều hành giá; Nhóm giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, xử lý nợ xấu.

Cũng tại công văn này, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự kiến những tác động của các giải pháp đối với doanh nghiệp, thị trường và đầu tư. Các giải pháp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến dự toán tổng thể thu chi, cân đối ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội quyết định.

Với các giải pháp tài chính đồng bộ nêu tại báo cáo, khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong các năm tiếp theo.