Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tài khóa

PV.

(Tài chính) Tại kỳ họp Quốc hội khoá 13, một trong những vấn đề được dư luận và cử tri cả nước quan tâm là tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012 và dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Đánh giá về nhiệm vụ hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ khẳng định: Chính phủ đã đề ra các biện pháp trong quý 4/2012 để hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tài khóa.

Trong những ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp Quốc hội khoá 13, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Đánh giá về nhiệm vụ hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ khẳng định: Chính phủ đã đề ra các biện pháp trong quý 4/2012 để hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tài khóa.

 Theo đó, Chính phủ nhận định, thu nội địa và thu xuất nhập khẩu (XNK) giảm so dự toán do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) khó khăn và do các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế theo Nghị quyết của Quốc hội (QH) và Chính phủ. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực cao nhất, nhiệm vụ thực hiện NSNN năm 2012 về tổng thể vẫn đạt dự toán đề ra. Đồng thời, Chính phủ đã và đang chỉ đạo triển khai các biện pháp quyết liệt để đảm bảo số thu theo dự kiến.

Chính phủ đã đề ra các biện pháp trong quý 4/2012 để hoàn thành dự toán NSNN năm 2012, trong đó tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tài khóa, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; tăng cường quản lý thu, chống thất thu và nợ thuế; tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá nhất là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu; thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với một số mặt hàng, xăng dầu, điện, than, dịch vụ công theo lộ trình phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả; Rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi không cần thiết, tăng cường kiểm tra giám sát, rà soát đầu tư công, hạn chế tối đa ứng vốn, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau theo Nghị quyết của QH; Đảm bảo cân đối NSNN, đảm bảo thu chi NSNN và bội chi NSNN theo dự toán...

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, NSNN năm 2013 tiếp tục được cơ cấu lại, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, bảo đảm an ninh tài chính góp phần tích cực tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô ngăn ngừa lạm phát cao, thúc đẩy phát triển thị trường tài chính, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh… Để thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2013, Chính phủ đề xuất: Kết hợp tốt giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo mục tiêu ngăn lạm phát cao trở lại, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế; Tiếp tục thực hiện cơ cấu tài chính - NSNN thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, khuyến khích và thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, hướng tới tái cơ cấu có hiệu quả nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát hoạt động tài chính DN tạo điều kiện  thúc đẩy sự phát triển của các DN, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách  nhằm thúc đẩy CPH và đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN trọng tâm là các TĐ, TCT Nhà nước; Thực hiện nguyên tắc quản lý giá thị trường đi đôi với kiểm soát mặt bằng giá, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các loại thị trường, tiếp tục lộ trình điều chỉnh giá theo nguyên tắc thị trường vào thời điểm thích hợp và liều lượng hợp lý đối với hàng hóa và dịch vụ do Nhà nước còn định giá; Tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện NSNN thúc đẩy tiết kiệm chống lãng phí và tham nhũng.

Báo cáo tại Quốc hội, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đã làm rõ về  khả năng cân đối NSNN về chi cho cải cách tiền lương. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, căn cứ tình hình thực hiện thu ngân sách 2012 và những tháng đầu năm 2013, Chính phủ sẽ báo cáo UBTVQH và QH về cải cách tiền lương năm 2013 vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá 13.