Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và đền Chung Sơn

Theo Phạm Bằng/baonghean.vn

Chiều 17/7, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và đền Chung Sơn - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn. 

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. 
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng hiện đại, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đoàn công tác Bộ Tài chính nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.