Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư kêu gọi cán bộ ngành Tài chính hiến máu tình nguyện


Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính phát huy truyền thống và tiếp tục tham gia đăng ký tình nguyện hiến máu với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" là nghĩa cử cao đẹp với tinh thần tương thân, tương ái.
"Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" là nghĩa cử cao đẹp với tinh thần tương thân, tương ái.

Trong thư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kêu gọi: "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại - Tôi đề nghị cấp ủy Đảng, Thủ trưởng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh nhiên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tích cực tham gia, vận động công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu để góp phần cứu giúp người bệnh".

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư kêu gọi cán bộ ngành Tài chính hiến máu tình nguyện - Ảnh 1