Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 21/12/2012, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Tài chính do đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt Nam về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Tài chính còn có Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các thành viên Hội đồng thành viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Đỗ Văn Hậu cho biết, để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 809/Ctr-DKVN ngày 04/2/2012 nhằm cụ thể hoá việc thực hiện của Chính phủ; ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012. Theo đó, kết quả thực hiện năm 2012, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012 và có mức tăng trưởng cao so với năm 2011.

Theo đánh giá chung, trong năm 2012, ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất xăng dầu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không hoàn thành kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011, nổi bật là: khai thác dầu thô bằng 104% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2011; khai thác khí bằng 102,2% kế hoạch, tăng 6.5% so với năm 2011; sản xuất đạm bằng 117,4% kế hoạch, tăng 77,1% so với năm 2011; sản xuất điện bằng 109,0% kế hoạch, tăng 3,0% so với năm 2011. Các chỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt cao hơn so với năm 2011, nguyên nhân là do: Tập đoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất (ngoại trừ chỉ xăng dầu); giá dầu thô trung bình năm 2012 tăng 2% so với cùng kỳ năm 2011 (118USD thùng/115,6 USD/thùng) và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 14% so với năm 2011; Công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước” được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Phùng Đình Thực cho biết, mặc dù đạt được những kết quả khả quan, tuy nhiên trong năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng còn gặp một số khó khăn như: Việc khắc phục các tồn tại sau giám sát đầu tư các dự án còn chậm và chưa được giải quyết dứt điểm, chủ đầu tư chưa chủ động giải quyết các vướng mắc triệt để dẫn đến chậm tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư dự án; Việc tiêu thụ các sản phẩm mới gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước nhu cầu thấp, các chính sách hiện tại chưa đủ bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liêu thân thiện với môi trường; Vốn đầu tư của Tập đoàn vào một số đơn vị không được hạch toán lợi nhuận hoặc chưa đem lại lợi nhuận do những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn;…

Theo ông Phùng Đình Thực, năm 2013 là năm thứ ba cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020 của đất nước. Trên cơ sở Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị kết luận và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định số 1381/QĐ- TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2011- 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Quyết định số 1655/QĐ- BKHĐT ngày 05/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; năm 2013 Tập đoàn phấn đấu tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, Tập đoàn vẫn rất cần sự hỗ trợ của các Bộ, ngành về các cơ chế chính sách, trong đó có các cơ chế chính sách liên quan đến vấn đề tài chính, thuế TNDN,… ông Thực đề nghị, Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để có những cơ chế đặc thù cho Tập đoàn, tạo tiền đề phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ và chúc mừng kết quả đạt được trong năm 2012. Trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, một số lĩnh vực vốn là thế mạnh của Tập đoàn như khai thác dầu thô, sản xuất khí hoá lỏng, sản xuất phân Urê,… cũng không tránh khỏi những khó khăn. Tuy vậy, Bộ trưởng tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Lãnh đạo Tập đoàn, tình hình phát triển của Tập đoàn trong năm 2013 sẽ đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan trọng trong việc phát triển, tái cơ cấu ngành dầu khí Việt Nam và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trước những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã yêu cầu đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan giải đáp trực tiếp tại buổi làm việc, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có biện pháp hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ, cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn phát triển sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định, Bộ Tài chính luôn quan tâm, chia sẻ kịp thời những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Để giải quyết triệt để những khó khăn của Tập đoàn, Bộ trưởng đề xuất trong thời gian tới tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ tài chính ngân sách rất nặng nề, vì vậy Bộ Tài chính và Tập đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xử lý quyết liệt, kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ trong phạm vi thẩm quyền của mình, tiếp tục nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn để sớm có giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ sẽ phối hợp với Tập đoàn để cùng tháo gỡ, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội, thì Bộ Tài chính sẽ cùng Tập đoàn xem xét để kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét tháo gỡ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ cùng với các Tập đoàn, Tổng Công ty nghiên cứu những cơ chế, chính sách tài chính phù hợp với định hướng phát triển chung của nền kinh tế đồng thời giúp các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước phát huy được sức mạnh của mình, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.