Bức tranh doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực

Theo Kinh tế & Dự báo

Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5/2013, cả nước có 7.206 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 33.051 tỷ đồng.

Bức tranh doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực
5 tháng, cả nước có gần 9000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Nguồn: Internet

So với tháng 4, chỉ số này giảm 11% về số doanh nghiệp và 24,9% về số vốn đăng ký so với tháng 4.

Về số doanh nghiệp giải thể, theo cơ quan này, trong tháng 5, có 570 doanh nghiệp giải thể, giảm 27,1% so với tháng trước, cùng với 3020 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giảm 15,4% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, cả nước có 31.009 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 156.434 tỷ đồng, tăng 4,8% về số doanh nghiệp. Tuy nhiên, số vốn đăng ký giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2012.

"Đây là những con số cũng đáng mừng trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Đặc biệt tín hiệu tích cực cho nền kinh tế là số doanh nghiệp quay lại hoạt động là hơn 500 doanh nghiệp. Số này cũng đã "lấp chỗ trống" cho số doanh nghiệp đã giải thể", một lãnh đạo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh cho biết

Về phát triển doanh nghiệp mới tại địa phương, trái ngược với chiều giảm của Hà Nội (giảm 5,1%), TP. Hồ Chí Minh lại tăng 1%. Con số doanh nghiệp dừng hoạt động của cả 5 tháng vẫn tăng 13%, tuy nhiên phân tích kỹ thì thấy "độ lao dốc đã được giảm dần", ông Tuấn cho biết thêm.

Việc cả nước có gần 9000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong cả 5 tháng, chứng tỏ nền kinh tế vẫn có cơ hội để hấp dẫn doanh nghiệp trở lại sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cũng lưu ý, trong khối doanh nghiệp hoạt động có một số đơn vị hoạt động mùa vụ. Cần bóc tách số liệu này để có thể phân tích tình hình doanh nghiệp cho chuẩn. Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh công bố, công khai thông tin chính thức cho công chúng, báo giới biết để hiểu rõ về tình hình doanh nghiệp.