Bức tranh doanh nghiệp trong 9 tháng tiếp tục có những tín hiệu tích cực

Huy Nguyễn

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng năm 2023 đạt 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022. Điều này cho thấy những tín hiệu đáng mừng từ khu vực doanh nghiệp đang dần hồi phục rõ nét hơn.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị, kinh tế Việt Nam vẫn được nhiều tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng 6,3-6,5% trong năm nay.

Nhờ những hành động và chính sách hiệu quả của Chính phủ, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 9, 9 tháng và quý III/2023 tiếp tục có những tín hiệu tích cực.

Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng năm 2023 đạt 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (132.818 doanh nghiệp).

Tính riêng trong quý III/2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 59.559 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022 (50.459 doanh nghiệp).

Trong tháng 9/2023, cả nước có 12.684 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.
Trong tháng 9/2023, cả nước có 12.684 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Trong 9 tháng năm 2023, tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 116.342 doanh nghiệp, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (99.223 doanh nghiệp); Số vốn đăng ký thành lập đạt 1.086.776 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Riêng quý III/2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 40.468 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn quý III kể từ trước đến nay, giảm 3,6% so với quý II/2023 (41.969 doanh nghiệp), tăng 19,4% so với quý I/2023 (33.905 doanh nghiệp) và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2022 (36.558 doanh nghiệp).

Về số vốn đăng ký, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2023 là 2.573.086 tỷ đồng, trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.086.776 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2023, có 35.567 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.486.310 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,3 tỷ đồng.

Phân theo ngành nghề, lĩnh vực, trong số 17 ngành nghề, 11 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Giáo dục và đào tạo (tăng 33,0%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 18,4%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 14,2%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 12,3%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 8,3%)…

Còn lại 6 ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể là: Kinh doanh bất động sản; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Hoạt động dịch vụ khác; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Sản xuất phân phối, điện, nước, gas.

Xét về quy mô, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 - 10 tỷ đồng) với 105.722 doanh nghiệp (chiếm 90,9%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 87.411 doanh nghiệp, chiếm 75,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,9% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và xây dựng có 27.689 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 1.242 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chia theo khu vực, cả nước có 3/6 khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022: Trung du và miền núi phía Bắc (có 5.833 doanh nghiệp, tăng 10,7%); Đông Nam Bộ (có 49.099 doanh nghiệp, tăng 8,0%); Đồng bằng sông Hồng (có 36.459 doanh nghiệp, tăng 6,8%). Các khu vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo thống kê, trong 9 tháng năm 2023, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 748.861 lao động, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính riêng tháng 9/2023, có 12.684 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 117.158 tỷ đồng, tăng 10,6% về số doanh nghiệp và giảm 13,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 9/2023, có 3/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022, gồm: Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc. Các vùng còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9/2023 là 80.057 người, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2022.