Bước tiến mới trong lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

PV.

Ngày 08/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC-Sydney, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Lễ ký kết được tiến hành trong khuôn khổ Đại hội Kế toán Thế giới (WCOA 2018) – một sự kiện toàn thế giới được tổ chức 4 năm một lần giúp ghi nhận các thành tựu trong ngành nghề kế toán kiểm toán, quan hệ đối tác và tương lai của ngành nghề diễn ra tại Sydney, Australia.

Tham dự tại buổi Lễ ký kết, về phía VACPA gồm có ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA, ông Trần Khánh Lâm – Tổng Thư ký. Về phía ACCA gồm có ông Leo Lee – Chủ tịch ACCA, bà Soo Yee Leong – Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bà Nguyễn Thụy Minh Châu – Giám đốc khu vực Mekong, các lãnh đạo của ACCA cùng các đại biểu quốc tế là lãnh đạo của các tổ chức như Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Liên đoàn Kế toán châu Á – Thái Bình Dương (CAPA), Ngân hàng Thế giới, Tổ chức IFRS và một số đại biểu Việt Nam cùng các khách mời là các doanh nghiệp tại Australia và New Zealand.

VACPA và ACCA đã ký Biên bản ghi nhớ lần đầu tiên từ năm 2005 và được gia hạn định kỳ 5 năm. Biên bản ghi nhớ mới ký kết lần này nâng mối quan hệ đối tác lên tầm cao mới với cam kết đồng hành vì sự phát triển của ngành nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam.

Thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, tháng 5/2017, Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và lập Đề án “Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế/IFRS vào Việt Nam” với nhiệm vụ dự kiến Việt Nam công bố lộ trình áp dụng IFRS vào năm 2020.

VACPA nhận thấy, việc hỗ trợ để Bộ Tài chính triển khai áp dụng thành công IFRS và các Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam nói chung, cũng như tăng cường năng lực Hội viên VACPA về IFRS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín nghề nghiệp của Hội viên nói riêng là hoạt động thiết thực theo tiêu chí hoạt động Hội.

ACCA Việt Nam cũng đang hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam xây dựng lộ trình áp dụng IFRS phù hợp với điều kiện thực tiễn doanh nghiệp và nền kinh tế. Để cùng phối hợp cũng như lập kế hoạch thúc đẩy nhanh và đáp ứng các nhu cầu áp dụng các Chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam, VACPA và ACCA mong muốn triển khai Chứng chỉ quốc tế IFRS, hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các năm tới.

Việc VACPA cùng ACCA tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên sẽ giúp thiết lập hợp tác song phương trong lĩnh vực hợp tác cụ thể: (i) Thực hiện Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế ACCA với VACPA (Chứng chỉ phối hợp IFRS) và (ii) Phối hợp trong hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện IFRS và các Chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, trong đó đẩy mạnh sự phối hợp với các đối tác chủ chốt như Ngân hàng Thế giới, IFAC và các đối tác của Việt Nam như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, các công ty kiểm toán Big4, các công ty kiểm toán lớn và các trường Đại học...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Leo Lee, Chủ tịch ACCA toàn cầu cho biết: “Được phối hợp chặt chẽ với VACPA – tổ chức nghề nghiệp hàng đầu của Việt Nam – là điều hết sức quan trọng đối với ACCA. Thông qua hợp tác, 2 bên sẽ cùng chia sẻ mục tiêu phát triển nền kinh tế Việt Nam, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp và việc tiếp cận các thông tin tài chính.”

Ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA chia sẻ: “Biên bản ghi nhớ này là một bước quan trọng mà VACPA xác định trong Chiến lược phát triển của mình: Quảng bá và mở rộng hợp tác quốc tế trong lộ trình hội nhập nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ngắn nhất, nhanh nhất và bền vững nhất.”

Thực hiện Biên bản ghi nhớ, ACCA và VACPA sẽ giới thiệu Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ thành công quá trình thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập nhật các chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới.