Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Kế toán về đo lường tài sản sinh học lĩnh vực nông nghiệp tại  Việt Nam

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đã trở thành ngôn ngữ kế toán toàn cầu. Hiện nay, đang có những khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định của Việt Nam về ghi nhận, đo lường giá trị của tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp. Bài viết này tập trung vào phân tích các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam về đo lường tài sản sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp để thấy được những bất cập còn tồn tại khi mà Việt Nam chưa có chuẩn mực kế toán riêng cho lĩnh vực nông nghiệp.
Kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Các sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng và phong phú. Việc theo dõi, ghi nhận tài sản sinh học liên quan tới các hoạt động nông nghiệp đang có sự khác biệt giữa nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết nghiên cứu những lợi ích và khó khăn của kế toán tài sản sinh học trong hoạt động nông nghiệp theo định hướng vận dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS 13 – Đo lường giá trị hợp lý) và đưa ra những kiến nghị, trao đổi về vấn đề này.
Lộ trình và giải pháp áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong thực tế tại Việt Nam

Lộ trình và giải pháp áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong thực tế tại Việt Nam

Một số Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế mới được ban hành chưa được áp dụng tại Việt Nam và một số chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành cần phải được cập nhật. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa có các chuẩn mực tương đương với 15 chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và các chuẩn mực hiện tại cũng có một số khác biệt so với các chuẩn mực kế toán quốc tế tương đương do chưa được cập nhật.
IFRS – Công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

IFRS – Công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam được MSCI xếp hạng là thị trường cận biên trong kỳ đánh giá phân loại năm 2020, nhưng chưa được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi. Theo ông Bùi Văn Trịnh – Phó Tổng giám đốc dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo và ông Phan Võ Đăng Khoa – Trưởng phòng cấp cao, dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo, Deloitte Việt Nam, IFRS có thể được coi là một công cụ giúp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt.
Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Áp dụng IFRS và một số vấn đề đặt ra

Bộ Tài chính đã ban hành Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam với những lộ trình cụ thể trong việc áp dụng toàn bộ hay từng phần có điều chỉnh phù hợp với Việt Nam. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, hòa hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc (IFRS)
Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cho sự phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tạo lập hệ thống kế toán - kiểm toán hoàn chỉnh; Xây dựng hệ thống khuôn khổ pháp lý kế toán - kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế; Tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.
Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Tác động của việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đến hiệu quả kinh tế của các nước

Trên thế giới, hiện có rất nhiều nghiên cứu về áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS) trên các phương diện từ lợi ích chi phí của IFRS ở cấp độ quốc gia và cấp độ doanh nghiệp cho đến vấn đề hòa hợp chuẩn mực kế toán nội địa với IFRS, hoặc các nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc áp dụng IFRS, đến hiệu quả kinh tế của IFRS.
Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Sáng ngày 11/11/2020 tại Hà Nội và sáng ngày 12/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).