Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số

Theo sgtiepthi.vn

Theo kế hoạch chuyển đối mã mạng của Bộ Thông tin và Tuyền thông, vệc chuyển đổi 60 triệu thuê bao 11 số sang 10 số sẽ được thực hiện từ 0 giờ ngày 15/9 tới. Với những thay đổi trên, 7 chữ số cuối của thuê bao 11 số vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi mã mạng.

Mã chuyển đổi các mạng cụ thể như sau:

Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 1Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 2

Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 3Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 4

Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 5Các đầu số mới của thuê bao 11 số sẽ chuyển sang 10 số - Ảnh 6