Các nước và khu vực thu hút FDI nhiều nhất thế giới

PV.

(Tài chính) Theo báo cáo Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2014 (WIR) của Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD), năm 2013, dòng vốn FDI toàn cầu tăng 9%, đạt 1.450 tỷ USD (so với 1.330 tỷ USD năm 2012). Dòng vốn FDI tăng trong hầu hết các khu vực trên thế giới (các nước phát triển, đang phát triển và nền kinh tế chuyển đổi).

Dòng vốn FDI vào các nước phát triển tăng 9%, đạt 566 tỷ USD, chủ yếu thông qua các khoản lợi nhuận được giữ lại của các công ty nước ngoài tại EU dẫn đến kết quả vốn FDI vào EU tăng. Dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển chiếm 54% tổng vốn FDI toàn cầu, đạt 778 tỷ USD, trong khi đó vốn FDI vào các nền kinh tế chuyển đổi tăng 28% so với năm ngoái, đạt 108 tỷ USD, chiếm 7% tổng vốn FDI toàn cầu.

Các nước châu Á hiện nay vẫn là khu vực thu hút FDI nhiều nhất trên thế giới. Sau khi đặt mức tăng ổn định trong năm 2012, dòng vốn FDI vào khu vực châu Mỹ latin và khu vực Caribean đã tăng 14% và đạt mức 2.920 tỷ USD trong năm 2013. Không tính các trung tâm tài chính ở nước ngoài, thì tỷ lệ tăng này là 6%, đạt mức 1.820 tỷ USD.

 với khu vực châu Phi, trong năm 2013 dòng vốn FDI vào khu vực này đã tăng 4% và đạt 57 tỷ USD. Các nước khu vực Nam phi, đặc biệt là quốc gia Nam Phi có mức tăng cao hơn cả. Tình hình căng thẳng về chính trị và xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thu hút FDI vào khu vực Bắc Phi.

Tại các nước phát triển, dòng vốn FDI vào Châu Âu tăng 3% so với năm 2012. Các nước như Đức, Tây Ban Nha và Italia đã có sự hồi phục đáng kể. Tại Tây Ban Nha với chi phí lao động thấp hơn đã thu hút được sự quan tâm của các công ty TNCs trong lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, các nước như Pháp, Hungary, Thụy Sỹ và Anh lại giảm.

Mỹ hiện là nước thu hút FDI lớn nhất thế giới. Mặc dù FDI vào Mỹ đã giảm dần từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính nhưng tổng số vốn FDI vào Mỹ năm ngoái vẫn là 188 tỷ USD (so với 161 tỷ USD trong năm 2012), cao hơn 50% so với mức của Trung  Quốc - nước thu hút FDI thứ hai thế giới (124 tỷ USD trong năm 2013, 121 tỷ USD trong năm 2012).


                                   Các nước và khu vực thu hút FDI nhiều nhất thế giới - Ảnh 1