Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Thu Trang/backan.gov.vn

Xây dựng và nhân rộng 459 khu dân cư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, 4 mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, 8 mô hình điểm trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”… là những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 - 2021.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn  tặng Bằng khen cho các tập thể trong thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 - 2021
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho các tập thể trong thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 - 2021

Ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường đã khảo sát và xây dựng mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới và tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, cung cấp tài liệu cho cộng đồng khu dân cư kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới, trong nước, của địa phương và trên địa bàn khu dân cư.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp và kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường cùng cấp và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn triển khai, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân.

Từng gia đình, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đồng thời lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

Điển hình như Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm lồng ghép tuyên truyền được 25 buổi về bảo vệ môi trường tại các xã với trên 1.300 lượt người tham gia; huyện Bạch Thông tổ chức được 12 buổi tuyên truyền về bảo vệ môi trường với 552 lượt người tham gia; Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền xây dựng được hơn 2.530 lò đốt rác trên địa bàn toàn tỉnh…

Sau 5 năm, nhiều mô hình đã được xây dựng, duy trì và nhân rộng, như: Mô hình “Đồng bào tôn giáo bảo vệ môi trường” tại thôn Khuổi Hao, xã Cao Thượng và thôn Nặm Dài, xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể); mô hình khu dân cư “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Làng Sen, xã Đông Viên (huyện Chợ Đồn); mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường, gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Tổng Ngay, xã Dương Phong, huyện Bạch Thông. Cùng với đó là mô hình tại thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; mô hình tại thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn… Các khu dân cư được nhân rộng đều thành lập tổ tự quản, xây dựng cam kết không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường, nơi công cộng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, định kỳ hằng tháng cùng tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh phong quang, sạch đẹp.

Đến nay, việc bảo vệ môi trường sống xung quanh đang dần trở thành thói quen, nếp sống tốt, người dân đã có ý thức, kiến thức sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời đấu tranh khắc phục tập tục, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng ảnh hưởng đến môi trường. Từng khu dân cư bổ sung các nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của cộng đồng, xây dựng những tiêu chí đánh giá, xếp loại khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa gắn với tiêu chuẩn thực hiện tốt công bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên cũng có nhiều mô hình hay được xây dựng và nhân rộng, như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực tham gia thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng (REDD+); tham gia quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, thực hiện các mô hình sinh kế lồng ghép với bảo vệ và phát triển rừng như trồng cây dược liệu dưới tán rừng, trồng rau bồ khai, trồng dong riềng, trồng cây Sa nhân tím... góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân tỉnh cũng đã xây dựng và duy trì được 738 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”. Đoàn Thanh niên duy trì 224 mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh” tại 108 xã, phường, thị trấn...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn vệ sinh trong Nhân dân. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh.