Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Ngành Tài chính luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XI

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến mới, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; luôn đổi mới, sáng tạo phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến đồng bào tôn giáo

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến đồng bào tôn giáo

Nhằm tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), thời gian qua, BHXH huyện Hóc Môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm vận động, phát triển người tham gia, nhất là đồng bào tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành.
Cung cấp luận cứ khoa học hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo

Cung cấp luận cứ khoa học hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo

Ngày 2/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng biến đổi và định hướng chính sách”. Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề về quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo; đánh giá thực trạng và xu hướng biến đổi của quan hệ dân tộc với tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên; từ đó, cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo tại Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
Các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời gian qua, nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong bảo vệ môi trường đã được các vị chức sắc tôn giáo khởi xướng và triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương trong cả nước, tạo sức lan toả lớn trong xã hội, góp phần cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường, chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu.
Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Xây dựng và nhân rộng 459 khu dân cư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, 4 mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, 8 mô hình điểm trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”… là những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2016 - 2021.
Mọi người Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Mọi người Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Nước Việt Nam có truyền thống văn hoá lâu đời và là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Cũng như ở nhiều nước trên thế giới, mỗi dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam có những tín ngưỡng, tôn giáo gắn liền với đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội.
Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc

Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vùng đồng bào dân tộc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 2576/QĐ-BVHTTDL về việc triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân.