Cách tính phụ cấp lâu năm

Theo giaoducthoidai.vn

(Tài chính) Tôi công tác tại Trường mầm non Lũng Cao từ năm 2006 (hợp đồng), địa phương nơi trường đóng thuộc xã đặc biệt khó khăn. Đến tháng 01/2012 tôi được tuyển dụng chính thức (hợp đồng không thời hạn) hưởng lương bậc 1 hệ số 2,34 (bậc 1 đại học). Tôi xin hỏi: Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116 không ? Thời gian để tính phụ cấp thâm niên, phụ cấp lâu năm được tính từ khi nào? - Hà Thị Oanh – (Bá Thước, Thanh Hóa).

Căn cứ vào các Điều 1, 2, 5, 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp lần đầu và phụ cấp lâu năm theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, phụ cấp lâu năm của bạn được tính từ khi bắt đầu vào làm việc tại Trường mầm non Lũng Cao (năm 2006). Như vậy đến thời điểm này, phụ cấp lâu năm của bạn là 0, 5.

Còn về phụ cấp thâm niên, theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ GD&Đ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, một trong những đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên phải là nhà giáo trong biên chế trực tiếp giảng dạy.

Theo thư bạn viết, nếu bạn là giáo viên trong biên chế thì thời điểm để tính hưởng phụ cấp thâm niên của bạn sẽ là bắt đầu từ năm 2012. 

Tức là đến năm 2017 bạn mới được hưởng phụ cấp này. Lưu ý: Nếu bạn có thời gian tập sự thì khoảng thời gian tập sự sẽ không được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Trong trường hợp bạn vẫn chỉ là giáo viên hợp đồng, thì bạn không được hưởng phụ cấp thâm niên.