Cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Để xử lý vướng mắc về việc nộp thuế đối với xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh tạm nhập - tái xuất theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 Thông tư 139/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố về cách tính thuế đối với mặt hàng này.

Phương tiện vận tải nhập cảnh qua Cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh. Ảnh: M.Hùng.
Phương tiện vận tải nhập cảnh qua Cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh. Ảnh: M.Hùng.

Doanh nghiệp tự kê khai

Khi nhập khẩu (NK) xăng dầu chứa trong phương tiện vận tải tự hành thuê của nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, doanh nghiêoj (DN) thực hiện kê khai lượng xăng dầu chứa trong tàu, trong đó xác định rõ số lượng xăng dầu dự kiến tiêu thụ tại Việt Nam và lượng tái xuất theo tàu.

Trên cơ sở đó, DN nộp thuế tính trên khối lượng xăng dầu ước tính tiêu thụ tại Việt Nam và xuất trình chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với xăng dầu còn lại kèm theo văn bản cam kết sẽ thực hiện nộp đầy đủ số thuế. Điều kiện, thủ tục bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Khi tái xuất, DN khai đầy đủ, chính xác số lượng xăng dầu thực tế đã sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Điều 14 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Nếu số tiền thuế phải nộp tính trên lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ nội địa nhỏ hơn số tiền thuế đã nộp thì DN được trả lại số tiền thuế nộp thừa.

Trường hợp số tiền thuế thực tế phải nộp tính trên lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ nội địa lớn hơn số tiền thuế đã nộp thì DN phải nộp bổ sung tiền thuế thiếu và tiền chậm nộp theo quy định.

Căn cứ để xác định số lượng xăng dầu chứa trong phương tiện chuyên dùng là bản khai chung khi phương tiện chuyên dùng làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định Khoản 15 Điều 3 Thông tư 139/2013/TT-BTC.

Trường hợp cơ quan Hải quan có nghi ngờ hoặc các cơ quan chức năng khác kiểm tra phát hiện DN khai báo không đúng số lượng xăng dầu chứa trong phương tiện tự hành nhập cảnh tại Việt Nam thì yêu cầu DN cung cấp giấy chứng nhận giám định khối lượng xăng dầu của cơ quan có thẩm quyền khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh.

Hóa đơn gần nhất là cơ sở để xác định trị giá tính thuế

Giá tính thuế đối với xăng dầu nằm trong phương tiện vận tải tự hành nhập cảnh tạm nhập- tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa NK là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên

Theo đó, giá tính thuế xăng dầu, nhiên liệu chứa trong phương tiện vận tải tự nhập cảnh vào Việt Nam là giá thực tế phải trả để mua nhiên liệu. Vì vậy, giá nhiên liệu ghi trên hóa đơn gần nhất do DN mua để phục vụ phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam là cơ sở để xác định trị giá tính thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC.