Cải cách đăng ký kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Trong hơn 20 năm qua, việc đăng ký kinh doanh đã có nhiều chuyển biến quan trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là phục vụ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân, thu hút doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chính sự cải thiện trong thủ tục gia nhập thị trường đã tạo nên sức hấp dẫn lớn cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư.

Cải cách đăng ký kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp
Trong hơn 20 năm qua, việc đăng ký kinh doanh đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Nguồn: internet

Hiện nay, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ được tin học hóa phục vụ công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, thống kê, khắc dấu và hải quan đối với doanh nghiệp trên 63 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, dữ liệu của 864.600 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và 164.000 báo cáo tài chính của công ty cổ phần được cung cấp trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại trang thông tin điện tử www.dangkykinhdoanh.gov.vn thông qua các dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và dịch vụ cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Sau Luật Doanh nghiệp ban hành năm 1999, Luật Doanh nghiệp 2005 tiếp tục đánh dấu về cải cách thủ tục hành chính trong đó có việc đăng ký kinh doanh, đơn giản hóa hàng loạt hồ sơ, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp, rút ngắn đáng kể thời gian thành lập doanh nghiệp. Phó trưởng ban Môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Phan Đức Hiếu tính toán, việc đổi mới đăng ký kinh doanh hiện nay đã tạo thuận lợi cho rất nhiều doanh nghiệp. Chi phí đối với một doanh nghiệp chỉ mất vài triệu đồng, nhưng tính theo cả cộng đồng doanh nghiệp thì tiết kiệm 270 tỷ đồng/năm.

Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Anh Tuấn, dự án mở rộng lần này là một bước tiến mới trong cải cách thủ tục ra nhập thị trường của doanh nghiệp và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và bình đẳng cho mọi thành phần doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hưởng cơ chế đăng ký kinh doanh thống nhất, áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn thông tin chính thống, địa vị pháp lý với toàn bộ đối tác, bạn hàng của mình, giúp giảm rủi ro trong kinh doanh.

Một lợi ích rõ nét nhất chính là thời gian đăng ký doanh nghiệp giảm từ 15 ngày năm 2008 xuống còn 3 ngày rưỡi tính đến năm 2013. Theo đánh giá của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC, việc giảm số ngày đăng ký doanh nghiệp đã góp phần tiết kiệm được 4 triệu USD cho các hoạt động đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và 8 triệu USD đối với các hoạt động đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cải cách đăng ký kinh doanh không chỉ giảm thời gian và chi phí đăng ký doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng của các dịch vụ hành chính công vì lợi ích chung của khu vực tư nhân. Việc cải cách đăng ký kinh doanh của Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế quan tâm và hỗ trợ, vấn đề là triển khai ra sao để đạt hiệu quả cao. Phó giám đốc Phòng Hợp tác, cạnh tranh và phát triển, Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc Nilguen cho biết, việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đem lại lợi ích cho khu vực doanh nghiệp tư nhân. Không chỉ được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khác nhau của hệ thống, doanh nghiệp còn hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng và áp dụng trên cơ sở tình hình hoạt động của tất cả các tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Hệ thống này sẽ kết nối với các  cơ quan khác, như bảo hiểm, ngân hàng, đăng ký thương hiệu, nhãn mác để ngày càng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Công tác cải cách kinh doanh ở Việt Nam đang hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng cho mọi loại hình kinh tế khi gia nhập thị trường không phân biệt nguồn vốn trong và ngoài nước, tạo môi trường kinh doanh tiên tiến, hiệu quả và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi gia nhập thị trường Việt Nam; mặt khác, đưa hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia ngày càng hoàn thiện trong tiến trình tin học hóa các thông tin kinh tế xã hội để sẵn sàng cho một Chính phủ điện tử trong tương lai gần của Việt Nam, được cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ.