Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm thu được nhiều kết quả quan trọng

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Trong 6 tháng đầu năm 2013, Tổng cục Hải quan đã triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính và thu được những kết quả quan trọng về nhiều mặt, bao gồm cả cải cách về thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm thu được nhiều kết quả quan trọng
Tính đến giữa tháng 5/2013, đã có 132 Chi cục Hải quan triển khai TTHQĐT. Nguồn: Internet

Trong lĩnh vực cải cách về thể chế, trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tập trung xây dựng khối lượng lớn văn bản và đề án quan trọng. Hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, thậm chí có những đề án hoàn thành trước thời hạn.

Đặc biệt, đề án Luật Hải quan sửa đổi - một đề án đồ sộ và có ý nghĩa quan trọng của Ngành - đã được hoàn thiện và trình Chính phủ vượt tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, Ngành cũng đã tham mưu và ban hành các Thông tư điều chỉnh thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng; hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với một số mặt hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan...

Cải cách về thủ tục hành chính nổi bật nhất là việc triển khai thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tới hầu hết các đơn vị trong toàn Ngành. Tính đến giữa tháng 5/2013, đã có 132 Chi cục Hải quan triển khai TTHQĐT, trong đó 22 Cục Hải quan đã triển khai tại 100% Chi cục trực thuộc.

Tổng số có 36,8 nghìn doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHQĐT (chiếm 93,8% tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên toàn quốc), với tổng số tờ khai lên tới 2,04 triệu tờ (chiếm 90% số lượng tờ khai xuất nhập khẩu của cả nước) với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 95,72 tỷ USD, chiếm 93,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Về công tác kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 808/QĐ-BTC ngày 24/4/2013, theo đó công bố mới 01 thủ tục, sửa đổi bổ sung 22 thủ tục và bãi bỏ phần về điện tử trong 01 thủ tục.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đang nghiên cứu, đề xuất mô hình và phương án tổ chức bộ máy, kiện toàn bộ máy tổ chức hành chính; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Trong 6 tháng cuối năm 2013, Ngành Hải quan tiếp tục hoàn thiện đề án Luật Hải quan sửa đổi, triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Ngành cũng sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác giám sát quản lý về hải quan thông qua việc đổi mới phương thức quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu; xây dựng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ giám sát hải quan bằng seal định vị (GPS) với một số loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu; triển khai tiếp nhận, khai thác trước thông tin về chuyến bay, hàng hóa, hành khách xuất nhập cảnh đường hàng không...

Tiếp tục triển khai TTHQĐT đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất; áp dụng chữ ký số; mở rộng kết nối trao đổi thông tin với kho bạc trong thu ngân sách; nhanh chóng triển khai kiểm tra sau thông quan với TTHQĐT, đảm bảo nguyên tắc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm... Ngành Hải quan cũng sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng với hoạt động của mình trong năm.

Ngành Hải quan phấn đấu thực hiện cắt giảm ít nhất 30% các chi phí tuân thủ TTHC. Để đạt được điều này, ngành sẽ thực hiện rà soát 13 TTHC liên quan đến thủ tục gia công, chuyển đổi chủ kho ngoại quan, hàng xuất nhập khẩu tại chỗ, hàng chuyển cửa khẩu... nhằm sửa đổi những quy định không còn phù hợp đang gây khó khăn, cản trở cho hoạt động xuất nhập khẩu đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu lực và kỷ cương pháp luật.