Cảnh bảo nguy cơ tin tặc tấn công hệ thống ngân hàng

PV.

Ngày 30/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1002/CNTH8 về việc cảnh báo tình hình tội phạm tấn công các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng của Việt Nam gửi các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung gian thanh toán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo an toàn hệ thống CNTT ngành Ngân hàng, Cục Công nghệ tin học (NHNN) đề nghị các TCTD và các tổ chức trung gian thanh toán triển khai, thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình an toàn an ninh hệ thống CNTT của đơn vị mình, đặc biệt là các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên mạng Internet (hệ thống website, Internet banking,…).

Đồng thời, tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết.

Phân công cán bộ trực 24/7 và tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký (log) của các hệ thống CNTT quan trọng để kịp thời phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật, các truy nhập trái phép, các cuộc tấn công (nếu có).

Thông báo kịp thời cho Cục Công nghệ tin học (Phòng An ninh thông tin, số điện thoại: 04.32595983 hoặc 0123.8595983; fax: 04.38358135; email:antt@sbv.gov.vn) về các sự cố an ninh thông tin (nếu có) để phối hợp xử lý.

Trước đó, ngày 29/7/2016, hệ thống CNTT của Việt Nam Airline và một số hệ thống CNTT của Việt Nam đã bị tin tặc tấn công.