Công văn số 1071/BHXH-BT:

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế


Công văn số 1071/BHXH-BT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày 01/4/2020 về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1071/BHXH-BT.