Công văn số 902/BHXH-CSYT:

Cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19


Công văn số 902/BHXH-CSYT ngày 20/3/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 902/BHXH-CSYT.