Công văn số 3254/NHNN-TTGSNH:

Chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động


Ngày 6/5/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 3254/NHNN-TTGSNH về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động.

Theo Công văn, nghiêm cấm thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động USD; Nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn;Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chủ động phát hiện những vi phạm vềmức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của TCTD để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước...

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết:cong_van_so_3254-nhnn-ttgsnh_KZOA.doc