“Cháy” đấu thầu trái phiếu chính phủ, lãi suất giảm mạnh

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu lô trái phiếu Chính phủ giá trị 6.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và 10 năm.

“Cháy” đấu thầu trái phiếu chính phủ, lãi suất giảm mạnh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng) có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.560 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,65%-6,5%/năm.

Kết quả đã có 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được huy động, với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,58%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014.)

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm (2.000 tỷ đồng) có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.420 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,2%-7,97%/năm.

Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động thành công 2.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,34%/năm, cũng thấp hơn 0,46%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 28/8/2014.)

Tương tự, trái phiếu kỳ hạn 15 năm (3.000 tỷ đồng) cũng có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.355 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3%-8,7%/năm.

Kết quả, 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm đã được huy động hết, lãi suất trúng thầu 8%/năm, thấp hơn đến 0,88%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/6/2014).

Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 165.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.