Thông tư số 15/2021/TT-BTC:

Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công


Ngày 18/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 15/2021/TT-BTC.