Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long thu đạt 869,70 tỷ đồng

PV

(Tài chính) Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2014, thu đạt 869,70 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao là 114,43%.

Lễ cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới sau 13 tháng xây dựng. ảnh internet
Lễ cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới sau 13 tháng xây dựng. ảnh internet

Có được kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm 2014 Lãnh đạo Chi cục đã đề ra các giải pháp thu ngay từ đầu năm, chú trọng công tác điều hành thu, xây dựng kế hoạch, tổ chức theo dõi, phân tích kết quả thu, giám sát, kiểm tra tiến độ thường xuyên để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chủ động khai thác nguồn thu từ các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý, thực hiện tốt chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 trên địa bàn 02 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhất là khi Luật Hải quan mới đã được Quốc hội thông qua trong năm 2014. Nhờ đó năm 2014, Chi cục đã thu đạt 869,70 tỷ đồng, đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao là 114,43%.

Trong năm 2014 Tổng cục Hải quan đã thành lập Đội nghiệp vụ Trà Vinh thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long trực thuộc Cục Hải quan TP. Cần Thơ. Việc thành lập Đội nghiệp vụ Trà Vinh sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) tại địa phương và góp phần thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh và khu vực, đồng thời giúp Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý về Hải quan.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.  Đồng thời cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới sau 13 tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2015 với Tổng mức đầu tư xây dựng là 33,49 tỷ đồng. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long nói riêng và Cục Hải quan TP. Cần Thơ nói chung trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phiền hà, sách nhiễu.

Cũng trong năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long đã thực hiện triển khai có hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển trên địa bàn quản lý, 100% các doanh nghiệp thực hiện trên Hệ thống VNACCS/VCIS trên địa bàn 02 tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, tạo điều kiện môi trường cải cách hành chính thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư, giảm chi phí tối đa cho các doanh nghiệp trên địa bàn, công tác xây dựng lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long ngày càng trong sạch vững mạnh.