Chi ngân sách nhà nước 8 tháng đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Thiết kế: Gia Hân

Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 ước giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Chi ngân sách nhà nước 8 tháng đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1