Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Theo Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn và công bố, trong năm 2023, dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,42% GDP và hướng tới giảm dần trong các năm 2024-2025 nhằm giữ tỷ lệ bình quân giai đoạn 5 năm theo Kế hoạch tài chính 2021-2025.
Tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 5/7, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dự kỳ họp.