Chi ngân sách nhà nước 8 tháng đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Chi ngân sách nhà nước 8 tháng đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Tổng cục Thống kê cho biết, thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 ước giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 50% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 50% dự toán

Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/6/2023, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 53,3%, thu ngân sách địa phương ước đạt 46,2% dự toán.
Thu ngân sách nhà nước quý I/2023 đạt 30,3% dự toán

Thu ngân sách nhà nước quý I/2023 đạt 30,3% dự toán

Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 37,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 22,1% dự toán.
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 9,03%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%, (FDI) năm 2022 đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021,..
Năm 2022: Vượt thu ngân sách nhà nước 19,8%

Năm 2022: Vượt thu ngân sách nhà nước 19,8%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 1.691,8 nghìn tỷ đồng, vượt 19,8% dự toán.
Lành mạnh hóa thị trường tài chính, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Lành mạnh hóa thị trường tài chính, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Sáng ngày 17/12/2022, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo chuyên đề "Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững".
Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Dự kiến khung cân đối thu, chi ngân sách 3 năm 2023-2025

Theo Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình Quốc hội do Bộ Tài chính biên soạn và công bố, trong năm 2023, dự kiến mức bội chi ngân sách nhà nước khoảng 4,42% GDP và hướng tới giảm dần trong các năm 2024-2025 nhằm giữ tỷ lệ bình quân giai đoạn 5 năm theo Kế hoạch tài chính 2021-2025.