Chỉ số giá 10 tháng năm 2016

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2016 tăng 0,83% so với tháng trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 10,07% (dịch vụ y tế tăng 13,28%) do trong tháng có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước 2 theo Thông tư liên tịch số37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,5%).

Nhóm giao thông tăng 2,02% do giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng vào các thời điểm 05/10/2016 và 20/10/2016 (làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 4,14%, tác động làm CPI chung tăng 0,17%). 

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Giáo dục tăng 0,61%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,67% do có 8 tỉnh, thành phố thực hiện lộ trình tăng học phí theoNghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,17%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,05%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,04%; bưu chính viễn thông giảm 0,12%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2016 tăng 4,00% so với tháng 12/2015 và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm nay tăng 2,27% so với bình quân cùng kỳ năm 2015.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2016 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 1,86% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2015. 

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 10/2016 giảm 1,69% so với tháng trước; tăng 15,13% so với tháng 12/2015 và tăng 11,22% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10/2016 tăng 0,07% so với tháng trước; giảm 0,92% so với tháng 12/2015 và giảm 0,54% so với cùng kỳ năm 2015.