Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2016

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý II năm nay tăng 0,90% so với quý trước và giảm 2,88% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá của nhóm nông sản, thực phẩm giảm 1,72% và giảm 6,44%; nhóm nhiên liệu tăng 13,38% và giảm 26,58%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác tăng 0,45% và tăng 1,28%. Chỉ số giá xuất khẩu của một số mặt hàng tăng/giảm so với các kỳ tương ứng như sau: Rau quả giảm 1,49% và giảm 8,50%; cà phê giảm 4,69% và giảm 19,51%; dầu thô tăng 15,61% và giảm 27,83%; cao su tăng 2,54% và giảm 18,00%; sắt, thép giảm 3,18% và giảm 24,03%. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá giảm 3,85% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý II tăng 0,26% so với quý trước và giảm 6,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá nhập khẩu của nhóm nông sản, thực phẩm giảm 3,03% và giảm 8,03%; nhóm nhiên liệu tăng 9,27% và giảm 29,42%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác giảm 0,12% và giảm 4,46%. Chỉ số giá nhập khẩu của một số mặt hàng tăng/giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước như sau: Khí đốt hóa lỏng tăng 9,32% và giảm 8,05%; xăng dầu tăng 9,26% và giảm 31,1%; cao su tăng 0,84% và giảm 9,36%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 2,48% và giảm 6,07%; máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện tăng 0,78% và giảm 2,77%. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá giảm 7,77% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ giá thương mại hàng hóa[17] quý II năm nay tăng 0,64% so với quý trước và tăng 4,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ giá thương mại của xăng dầu các loại giảm 3,61% và giảm 1,08%; cao su tăng 1,69% và giảm 9,54%; máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện tăng 2,01% và tăng 5,43%; dây điện và dây cáp điện tăng 1,15% và tăng 4,02%. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ giá thương mại hàng hoá tăng 4,25% so với cùng kỳ năm 2015.