Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Chi trả quyền lợi cho hơn 69 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT

Thu An

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, 5 tháng đầu năm, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tương ứng với số tiền 47.466 tỷ đồng.

5 tháng, cơ quan BHXH đã phát triển được 90,69 triệu người tham gia BHYT.
5 tháng, cơ quan BHXH đã phát triển được 90,69 triệu người tham gia BHYT.

Bên cạnh kết quả trên, ngành BHXH đã thực hiện hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. 5 tháng đầu năm, cơ quan BHXH đã phát triển đạt khoảng 17,47 triệu người tham gia BHXH, chiếm 37,48% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Việc triển khai linh hoạt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, 5 tháng, cơ quan BHXH đã phát triển được 90,69 triệu người tham gia BHYT, tăng 4,43 triệu người so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả phát triển đối tượng BHXH, BHYT trên đã góp phần quan trọng vào công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của ngành BHXH Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023. Theo đó, số thu của các loại hình (BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp) ước đạt 178.772 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả phát triển đối tượng và công tác thu, ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng thụ hưởng. 

5 tháng đầu năm, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết 26.014 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 547.989 người hưởng các chế độ BHXH một lần; giải quyết 3.638.974 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 376.023 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tương ứng số tiền 47.466 tỷ đồng.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính thực hiện xử lý nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT và kinh phí hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh.

Tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT và khó khăn, vướng mắc trong sử dụng trang thiết bị y tế, thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các trang thiết bị này cơ bản được giải quyết.

Theo BHXH Việt Nam, đạt được những kết quả tích cực trên, bên cạnh sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các địa phương còn là sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT. 

Những việc làm thiết thực này góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp Nhân dân, giúp gia tăng nhận thức và niềm tin của Nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT, từ đó đẩy nhanh quá trình thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.