Chiến lược năng suất xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Thiết kế: Gia Hân

Năng suất xanh là một trong những công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp. Công cụ này nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ vừa đảm bảo chất lượng, vừa hài hoà với môi trường, do đó, áp dụng công cụ này sẽ mang đến các thách thức và đòi hỏi cao hơn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp nỗ lực thực hiện, sẽ đem đến ý nghĩa cho sự phát triển bền vững doanh nghiệp và đóng góp giá trị vô cùng lớn vào bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái.

Chiến lược năng suất xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững - Ảnh 1