Chính phủ quan tâm phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

BD (T/h)

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Clermont của Singapore sáng 11/12. Đây là tổ chức đang hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cơ cấu lại các tổ chức tài chính ở trong nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Richard F. Chandler, Chủ tịch và là nhà sáng lập Tập đoàn Clermont.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Richard F. Chandler, Chủ tịch và là nhà sáng lập Tập đoàn Clermont.

Theo ông Richard F. Chandler, Chủ tịch và là nhà sáng lập Tập đoàn Clermont cho biết, ngoài việc đầu tư, phát triển dịch vụ tài chính, các hình thức thanh toán mới, Clermont Group còn đầu tư vào các công ty tư nhân và công cộng trong nhiều ngành công nghiệp, gồm năng lượng, tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ.

Tại Việt Nam, Clermont Group cũng đang tham gia đầu tư, quản trị tại một bệnh viện tư nhân, đặc biệt là tư vấn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, tài chính, phát triển các dịch vụ thanh toán, ngân hàng số trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Đánh giá cao tầm nhìn và trách nhiệm của Clermont Group, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ đang quan tâm chỉ đạo việc phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam nhằm đa dạng các dịch vụ tài chính, phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ nhu cầu hợp tác của Việt Nam với các doanh nghiệp như Clermont Group nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, lành mạnh hoá các hoạt động tín dụng, tài chính của các ngân hàng và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu người dùng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ủng hộ việc Clermont Group chia sẻ, tư vấn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan trong phát triển hệ sinh thái trong thanh toán trung gian (fintech) và phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

Phương thức của Tập đoàn Clermont là mua lại các công ty đang gặp khó khăn để xây dựng lại và chuyển đổi thành công ty đại chúng. Những thành công của Clermont Group ở Brasil, Nga, Ấn Độ trên nền tảng áp dụng công nghệ quản trị số kết nối dữ liệu với cơ quan nhà nước và thực hiện trách nhiệm xã hội.