Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thông điệp tầm nhìn được xem là một công cụ lãnh đạo hữu hiệu. Với một tầm nhìn đúng đắn, được mọi người trong tổ chức chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp có thể thu phục được các thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa doanh nghiệp chinh phục những thành tựu đỉnh cao. Tầm nhìn được thiết lập thông qua các yếu tố: Giá trị cốt lõi, mục đích và sứ mạng của doanh nghiệp.
Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 9 tỉnh

Đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công đối với 9 tỉnh

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; thực hiện ngay việc phân bổ 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện, cấp cơ sở, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.
Quy định về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

Quy định về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực quản lý chất thải và các cơ sở xử lý chất thải.
Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn, bền vững

Trong thời gian qua, cơ quan có thẩm quyền đã đẩy mạnh thanh tra, giám sát hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát huy kết quả này, đồng thời, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, minh bạch, bền vững, các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ đã chủ động rà soát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ quan quản lý tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để khắc phục những tồn tại, bất cập của thị trường.
Triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2: Các địa phương quyết liệt vào cuộc

Triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2: Các địa phương quyết liệt vào cuộc

Hướng đến mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy và phủ sóng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đến 100% các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trên cả nước chậm nhất vào ngày 30/06/2022, các địa phương đã thể hiện rõ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các ban, ngành. Đây sẽ là cơ sở vững chắc, đảm bảo cho sự thành công của công cuộc phủ sóng HĐĐT trên toàn quốc.
[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

[Infographics] Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Để được cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, các tổ chức phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.