Chính phủ quyết đẩy nhanh việc hướng dẫn thực thi các luật mới

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Trước tình hình Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014, Luật Kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, nhưng đến nay vẫn còn thiếu một số văn bản hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn, lúng túng trong việc thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Chính phủ đang có chỉ đạo sát sao về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Bộ trưởng, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đều có nhiều điểm mới nhằm thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013, với những cải cách mạnh mẽ, khơi thông các rào cản đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, thiết lập các cơ chế hỗ trợ, bảo vệ doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường và an toàn cho người dân.

Ngay từđầu năm 2015, sau khi các luật được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủđã có quyết định phân công các Bộ, cơ quan khẩn trương soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các luật này.

Các Bộ đã tích cực xây dựng, trình các nghị định quy định chi tiết thi hành, các thành viên Chính phủ đã tham gia ý kiến, cơ quan soạn thảo đang nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý.

Ông Nên cho biết, để bảo đảm thực hiện ngay các quy định của luật tại thời điểm luật có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn việc áp dụng trực tiếp các quy định mới của luật, bảo đảm thông suốt trong hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

“Mới đây, tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng Pháp luật tháng 7/2015, Chính phủ cũng đã xem xét và quyết nghị những nội dung, giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật đã có hiệu lực, trong đó có Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014”, ông Nên khẳng định.