Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay một cách hợp lý.

 Chính phủ yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay
Chính phủ yêu cầu NHNN khai thông dòng vốn tín dụng. Nguồn: Internet
Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015; thúc đẩy hoạt động của VAMC góp phần xử lý nợ xấu, khai thông dòng vốn tín dụng.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ nhận định trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế vĩ mô đã có bước ổn định hơn, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Ngày 04/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ. 

Riêng đối với NHNN Việt Nam, Chính phủ yêu cầu:

NHNN tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay một cách hợp lý;

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, hướng dòng vốn vào sản xuất; có giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp còn triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm nhưng không dồn vào một thời điểm, ưu tiên cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, các doanh nghiệp có triển vọng, có thị trường tiêu thụ;

Tích cực triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đối với người có thu nhập thấp; 

Khẩn trương triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015; thúc đẩy hoạt động VAMC góp phần xử lý nợ xấu, khai thông dòng vốn tín dụng; kiểm soát chặt tỷ giá, thị trường vàng theo mục tiêu.