Chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất?

PV.

(Tài chính) Ngày 12/04/2013, Phó cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Hải Trang đã kí công văn số 1926/TCHQ-TXNK giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX).

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn CV-03.2013 ngày 25/02/2013 của Công ty TNHH QST Việt Nam (3A, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn, đường số 14, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) về vướng mắc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của DNCX. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với DNCX thì nhập khẩu hàng hóa để được thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa

Căn cứ quy định khoản 3 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: "Hàng hóa của DNCX được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007; Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/4/2008 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM thì thực hiện theo hướng dẫn đối với hàng hóa kinh doanh theo hợp đồng mua bán, không thực hiện theo hướng dẫn tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này".

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì " Trường hợp hàng hoá nhập khẩu theo mục đích là mua bán (quyền nhập khẩu), DNCX làm thủ tục hải quan như thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài theo hợp đồng mua bán (kê khai tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có)."

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH QST Việt Nam nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và phần phối hàng hóa (không sử dụng để sản xuất cho chính doanh nghiệp) thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

2. Về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng khi bán hàng hóa đã nộp thuế cho DN chế xuất khác

Căn cứ khoản 3 và Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ, Điều 24 và khoản 7 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì : Trường hợp DNCX nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu bán lại hàng hóa cho DNCX khác (không sử dụng để sản xuất cho chính doanh nghiệp) được sử lý hoàn số tiền thuế đã nộp theoq quy định tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Riêng vấn đề thuế giá trị gia tăng, đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục hoàn thuế.