VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Cục Thuế Hà Nội quyết liệt thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội làm thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2017 tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ảnh: NM.

Cục Thuế Hà Nội quyết liệt thu hồi nợ thuế

Để giảm số tiền nợ thuế, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế phải thường xuyên kiểm soát diễn biến nợ thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số tiền nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận

Hải Phòng: Công khai 106 doanh nghiệp nợ 162 tỷ đồng tiền thuế

Khánh Hòa quyết liệt các giải pháp đưa nợ thuế xuống dưới 5%

Vĩnh Long: Công khai 10 doanh nghiệp nợ 27 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế Ninh Thuận phấn đấu thu 25% dự toán trong quý I

Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. Ông Mạnh cho biết, trong những năm qua, công tác thu hồi nợ thuế đã có những kết quả tích cực, số tiền nợ thuế đã giảm tuyệt đối theo từng năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giảm số tiền nợ thuế xuống không quá 5% tổng thu NSNN, thì còn nhiều việc phải làm.

“Để giảm số tiền nợ đọng thuế, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ nợ sai, chờ điều chỉnh nhưng chưa xử lý, hoàn thành trước ngày 30/4/2018 đối với 80% số nợ chờ điều chỉnh. Các cơ quan thuế thường xuyên kiểm soát diễn biến nợ thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, trong đó xác định mục tiêu phải thu hồi đối với các khoản nợ dưới 90 ngày”, ông Mạnh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, để đánh giá đúng thực tế các khoản nợ thuế, đơn vị sẽ thường xuyên rà soát, phân loại nợ đọng thuế, đảm bảo thực hiện tốt công tác đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế, đồng thời củng cố hồ sơ đối với các khoản nợ khó thu để thực hiện việc phân loại nợ thuế.

Cùng với các giải pháp quản lý nợ, trong quý II/2018, Cục Thuế Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018, tập trung triển khai theo các chuyên đề đã xây dựng, chuyên đề được phân công. Chủ động xây dựng kịch bản thu, mục tiêu phấn đấu thu ngân sách và có giải pháp thu cụ thể nhằm hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu được giao.

Đồng thời, tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý các khoản thu từ đất theo nội dung chỉ đạo của cục thuế tại các thông báo kết luận từ đầu năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của lãnh đạo cục thuế tại các văn bản ban hành từ đầu năm đến nay.

"Các đơn vị phải khẩn trương giao bổ sung nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu phấn đấu đến từng cấp lãnh đạo, từng cán bộ công chức. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng giải pháp, kịch bản thu theo từng thời kỳ, gắn trách nhiệm từng cấp lãnh đạo, cán bộ công chức đối với từng khoản thu, đối tượng thu cụ thể”, ông Mạnh cho biết.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM