Chủ động triển khai nhiều giải pháp tăng cường đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT

N. Phương

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố sẽ phân công cán bộ thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, đúng thời gian, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT hằng tháng. Lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố quyết liệt, tăng cường đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ, phát triển đối tượng theo từng tháng; rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để phát triển tham gia BHXH bắt buộc…

Ngành BHXH triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT.
Ngành BHXH triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 2/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc trong toàn quốc là 14,925 triệu người, đạt 93% kế hoạch giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 533.000 người, đạt 44,4% kế hoạch giao; số người tham gia BHYT là 84,5 triệu người, đạt 96% kế hoạch giao. Số tiền còn phải thu BHXH, BHYT là 20,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,2% số phải thu.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, tính đến hết tháng 01/2020, số tiền thu, tình hình phát triển BHXH, BHYT toàn quốc kết quả chưa như mong đợi. Do vậy, lãnh đạo BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố quyết liệt, tăng cường đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ, phát triển đối tượng theo từng tháng; rà soát dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để phát triển tham gia BHXH bắt buộc; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… 

 Đặc biệt, các địa phương phải tổ chức thực hiện ngay quy trình thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT theo quy định; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, khởi tố theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự…

Theo Trưởng Ban thu (BHXH Việt Nam) Dương Văn Hào, báo cáo của BHXH các địa phương cho thấy, có tình trạng giảm số thu và số người tham gia, nguyên nhân là do người lao động về quê vào dịp Tết Nguyên đán chưa đi làm lại. Với người dân tham gia BHXH tự nguyện thì do cuối năm 2019 các địa phương vận động theo phương thức đóng 01 tháng, nên tháng 01 chưa phải là thời điểm người dân tham gia đóng tiền tiếp.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng trong hộ nghèo đã thoát nghèo, đối tượng được quỹ kết dư hỗ trợ, hộ gia đình đã hết hạn thẻ nhưng chưa tham gia BHYT lại… Vì vậy, BHXH các địa phương phải tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác thu; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc giảm nợ BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất theo chỉ tiêu của BHXH Việt Nam.

 Đồng thời, chỉ đạo phân công cán bộ làm việc với đơn vị sử dụng lao động để thu nộp kịp thời, không để nợ tiền đóng trong tháng 2, 3 và các quý tiếp theo; quyết liệt rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp xuống mức thấp nhất

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác thu BHXH, BHYT tháng 2/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, công tác thu, phát triển đối tượng luôn là nhiệm vụ “cốt lõi” của Ngành, liên quan chặt chẽ đến các lĩnh vực khác, nhất là CNTT, thanh kiểm tra, giải quyết chế độ chính sách...  Do đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng thì mới đảm bảo nhiệm vụ; cần chủ động nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa để hoàn thành công tác này.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đánh giá, những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Ngành là rất lớn, nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua. Vì vậy, ngay từ đầu năm, các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh, thành phố cần khẩn trương, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; Ban Thu cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thiện, chuẩn hóa các phần mềm. BHXH các tỉnh, thành phố cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiêp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp xuống mức thấp nhất

Trong thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố sẽ phân công cán bộ thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời gian, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT hằng tháng, đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu rõ trong Công văn số 774/BHXH-BT do BHXH Việt Nam vừa ban hành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện, nhằm đảm bảo công tác thu nộp BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ theo quy định, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất.

Đồng thời, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời gửi và kiểm tra, giám sát việc nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT theo Mẫu C12-TS đến đơn vị SDLĐ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT chuyển đóng BHYT kịp thời quý I/2020 vào quỹ BHYT trước ngày 20/3/2020.

Bên cạnh đó, triển khai thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT đột xuất đối với các DN nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị điều tra, khởi tố đối với các trường hợp vi phạm theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, BHXH các địa phương phải báo cáo, giải trình lý do giảm người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT và lý do đối với người tham gia BHXH tự nguyện tăng vào quý IV/2019 đến nay chưa đóng tiếp. Kịp thời gửi Ban Thu trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ngành.