Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ nay đến 15/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) sẽ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Chuẩn hóa quản lý tổ chức nước ngoài trên TTCK
Dự kiến, thông tư này sẽ được Bộ Tài chính ban hành ngay trong năm 2012, để thay thế Quyết định 124/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 77, Luật Chứng khoán 2006, UBCK cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, do chưa có Thông tư hướng dẫn chi tiết, nên việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán vẫn ở thế bế tắc.

Dự thảo thông tư mới sẽ “mở đường” cho công ty quản lý quỹ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam , thay vì mở các văn phòng đại diện như hiện nay. Theo đó, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ được phép quản lý tài sản huy động của NĐT nước ngoài, không được huy động và quản lý tài sản của NĐT trong nước. Các chi nhánh này cũng phải tuân thủ các quy định về nghiệp vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ và hạn chế, thực hiện chế độ tài chính theo quy định, phải đáp ứng và duy trì tỷ lệ vốn khả dụng như đối với công ty quản lý quỹ trong nước.

Nội dung dự thảo thông tư mới có phần “thoáng” hơn đối với các yêu cầu về hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam . Theo đó, hồ sơ được lập thành 2 bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng nước bản xứ (không phải dịch sang tiếng Anh như yêu cầu trước đây). Chỉ có những tài liệu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp mới phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo một chuyên gia chứng khoán, Thông tư khi được ban hành sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ tại Việt Nam , kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Hơn nữa, dự thảo Thông tư có quy định rõ, các chi nhánh hay công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài chỉ được quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài, việc quản lý các quỹ nội địa thuộc về các công ty quản lý quỹ trong nước.