Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định:  Ưu tiên ngắn hạn, kiên định dài hạn

Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định: Ưu tiên ngắn hạn, kiên định dài hạn

Trao đổi với báo chí mới đây, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều biến động như hiện nay, UBCKNN đang đặc biệt ưu tiên nhiều giải pháp ngắn hạn để ổn định thị trường đồng thời, kiên định các giải pháp trung, dài hạn để giúp thị trường phát triển bền vững, minh bạch.
Thách thức IPO

Thách thức IPO

“Bữa tiệc” IPO vẫn chưa bùng nổ ở Việt Nam khi thị trường có không ít thách thức, hạn chế với các doanh nghiệp.
Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

Quy định liên quan đến điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được áp dụng từ ngày 1/1/2021 là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
[Video] Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

[Video] Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chỉ gần 1 tháng nữa các quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ chính thức được áp dụng theo quy định của Luật Chứng khoán. Trong đó, các tổ chức, cá nhân cần nắm rõ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.