Quyết định 3068/QĐ-TCHQ:

Chức năng, nhiệm vụ của Đội Điều tra hình sự thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu


Ngày 15/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 3068/QĐ-TCHQ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Điều tra hình sự trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan).

Theo Quyết định, Đội Điều tra hình sự (Đội 7) là đơn vị trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có chức năng tham mưu và trực tiếp giúp Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện công tác điều tra theo trình tự tố tụng hình sự thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan.

Đội Điều tra hình sự có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 3068/QĐ-TCHQ.