Chứng khoán Phú Hưng hoãn kế hoạch chuyển niêm yết lên sàn HOSE

Minh Lâm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (UPCoM: PHS) xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose do thị trường chứng khoán chưa thuận lợi.

Cổ phiếu PHS của Chứng khoán Phú Hưng hiện đang được giao dịch trên sàb UPCoM.
Cổ phiếu PHS của Chứng khoán Phú Hưng hiện đang được giao dịch trên sàb UPCoM.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng gửi vừa công văn xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Lý do xin rút hồ sơ là tình hình thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu và lợi ích của cổ đông. Sau khi tình hình thuận lợi hơn, Công ty sẽ tiến hành các bước theo quy định của pháp luật nếu tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, HOSE sẽ ngừng xem xét hồ sơ niêm yết của Chứng khoán Phú Hưng. Trường hợp, Công ty chứng khoán này nộp lại hồ sơ, HOSE thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.

Trước đó, tháng 11/2022, HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ hơn 150 triệu cổ phiếu PHS, tương ứng vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu của Chứng khoán Phú Hưng đang giao dịch trên sàn UPCoM với mã PHS, giá khoảng 13.200 đồng/CP.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, Chứng khoán Phú Hưng đạt lợi nhuận sau thuế là 59,98 tỷ đồng, giảm 57,4% so với năm trước. Nguyên nhân là chi phí tài chính tăng mạnh bởi ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Trong khi Công ty tiết giảm được các chi phí hoạt động (giảm 3,9 tỷ đồng), chi phí tài chính lại tăng 167,44 tỷ đồng và chi phí quản lý tăng 24,38 tỷ đồng. Tổng chi phí cả năm lên tới 166,01 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, kéo giảm lợi nhuận công ty.

Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 116 tỷ đồng, tăng tới 93% so với năm 2022 và dự kiến sẽ trả cổ tức 2022 bằng tiền với lý lệ 2%, tương ứng hơn 30 tỷ đồng.

Chứng khoán Phú Hưng tiền thân là Công ty Chứng khoán Âu Lạc, được thành lập năm 2006. Công ty hoạt động chính trong các hoạt động môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp.