Nghị quyết số 68/NQ-CP:

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh


Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 do Chính phủ ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị quyết số 68/NQ-CP.