VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Định giá dịch vụ bảo trì đường sắt đặt hàng thực hiện thế nào?

Thông tư số 11/2021 hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, trong đó có công tác bảo dưỡng công trình đường sắt

Định giá dịch vụ bảo trì đường sắt đặt hàng thực hiện thế nào?

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư hướng dẫn định giá dịch vụ quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt theo phương thức đặt hàng.

Ưu tiên vốn đầu tư cầu đường sắt vượt sông Hồng

Hà Nội chuẩn bị khai thác đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giá vé thế nào?

Đề xuất ưu tiên đầu tư 112.325 tỉ đồng làm 2 đoạn đường sắt tốc độ cao

Đặt hàng gần 2.822 tỷ đồng quản lý, bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 11/2021 hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo Thông tư này, hướng dẫn được thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định tại Nghị định số 32/2019 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện sản xuất và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Về nguyên tắc xác định giá, giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định đảm bảo: Chi phí thực tế hợp lý để hoàn thành một đơn vị khối lượng dịch vụ sự nghiệp công quy định trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; Phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng công trình, hoặc từng hạng mục công việc cụ thể.

Cùng đó, phải phù hợp với tình hình thị trường nơi thi công và khối lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; Không tính trong giá dịch vụ sự nghiệp công các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước đảm bảo.

Thông tư số 11/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016 ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Liên quan đến hình thức thực hiện vốn bảo trì đường sắt, theo Nghị định số 32/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, việc thực hiện vốn bảo trì đường sắt phải thông qua cơ chế đặt hàng.

Về hình thức đặt hàng, theo khoản 1, Điều 14 Nghị định số 32, có 2 hình thức đặt hàng. Theo điểm a “Đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo hình thức: Quyết định của cơ quan quản lý cấp trên đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này)”.

Theo điểm b “Đặt hàng cho nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác thực hiện theo hình thức: Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này)” (điểm b).

Được biết, vốn bảo trì đường sắt năm 2021 được Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng toàn bộ Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện theo hình thức hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Thời gian thực hiện hợp đồng từ 00h00 ngày 1/1/2021 đến 24h00 ngày 31/12/2021. Tổng giá trị hợp đồng là 2.821,9 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM